miercuri, 18 septembrie 2013

Deschidere de an şcolar la Seminarul Teologic Botoşani

Sosirea toamnei aduce cu sine deopotrivă și emoțiile celor care pășesc pentru prima dată pragul școlii fie că este grădiniță, clasa I sau primul an de liceu dar și emoțiile celor care îi primesc.
Anul acesta, școlile și-au deschis porțile pe 16 septembrie astfel că, dimineața acestei zile a umplut din nou străzile de elevi, părinți și cadre didactice. Seminarul Teologic ”Sf. Gheorghe” Botoșani și-a redeschis porțile pentru încă o promoție de liceeni ( o clasă de Teologie Pastorală și una de Teologie Patrimoniu Cultural care funcționează pe lângă alte șase) cât și pentru boboceii de grădiniță, în prezent fiind cinci grupe pe acest nivel.
Pentru a-i primi cum se cuvine, părintele director, Grigore Diaconu, împreună cu celelalte cadre didactice dar și personalul auxiliar au făcut eforturi susținute într-o perioadă nu tocmai favorabilă caracterizată de lipsuri și renunțări. 
Liceenii și preșcolarii au început cursurile în săli de clasă  curate, dotate cu tot ceea ce este necesar studiului . Deschiderea  cursurilor a avut loc în prezenţa câtorva reprezentanţi importanţi ai autorităţilor locale.
Într-un ales cuvânt de învățătură,părintele director Grigore Diaconu a vorbit despre necesitatea, importanța  școlii și a Bisericii în formarea personalității elevilor, despre rezultatele deosebite obținute de elevii absolvenți ai Seminarului în anul școlar precedent dar și de-a lungul timpului, despre așteptările pe care le are de la cei care urmează să studieze la Seminar. Parafrazându-l pe Aristotel, pr. director a afirmat că ,educând şi formând un preot, educăm şi formăm un popor şi formăm destine. Pr. director a prezentat şi mesajul adresat de Preafericitul Părinte Daniel,Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române care a evidenţiat că:"Biserica Ortodoxă Română are legitimitate istorică în domeniul educaţiei, fiind prima instituţie a poporului român care a contribuit considerabil la organizarea şi dezvoltarea educaţiei şi a culturii naţionale. Primele şcoli şi tipografii din ţara noastră au fost înfiinţate de Biserică, iar primele opere cultural-artistice reprezentative au fost inspirate de credinţa cultivată de Biserică.”  Preafericitul Părinte Daniel a adresat în acelaşi mesaj felicitări şi urări de bine tuturor celor implicaţi în factorul educaţional: elevi, cadre didactice, părinţi :
„La început de nou an şcolar felicităm şi binecuvântăm pe toţi elevii şi profesorii şi ne rugăm Mântuitorului Iisus Hristos, Învăţătorul lumii, să caute cu milostivire asupra şcolarilor şi să le trimită în inimi, în minte şi în grai, duhul înţelepciunii şi al înţelegerii, al cunoaşterii şi al ştiinţei, al credinţei şi al evlaviei, dăruindu-le lumina cunoștinţei Sale, spre dobândirea a toată învăţătura cea bună şi folositoare!” (Profesor Corina Tifrea)