sâmbătă, 12 ianuarie 2013

„A.T. LAURIAN” Botoşani, în topul celor mai bune colegii din ţară

Foto: Carmen Moraru
Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar – ARACIP, singura instituţie naţională abilitată să evalueze şi ierarhizeze unităţile şcolare din România a publicat, spre sfârşitul anului trecut, Raportul privind starea calităţii în sistemul de învăţământ preuniversitar din România. În raport, un număr de 1023 de colegii, şcoli şi grădiniţe au fost punctate şi ierarhizate în urma analizei rezultatelor şi performanţelor obţinute, a proiectelor şi activităţilor desfăşurate, pe baza dotărilor existente, a relaţiilor cu părinţii şi comunitatea, în ultimii trei ani şcolari, evaluatorii ARACIP, prezenţi şi în mai multe şcoli botoşănene, urmărind 24 de indicatori (9 pentru capacitate instituţională, 8 pentru eficacitate instituţională şi 7 pentru managementul calităţii) pentru care au acordat calificative de la nesatisfăcător la excelent. Această ierarhizare permite părinţilor să poată aprecia corect calitatea unităţii de învăţământ în care învaţă copii lor şi elevilor să poată alege o şcoală care să le poată satisface cerinţele, fiind singura evaluare completă şi conformă cu realitatea realizată la nivel naţional.
Singura şcoală din judeţul nostru care a obţinut 3 calificative de „excelent”, acordate foarte rar, pentru inovaţie în educaţie, este Colegiul Naţional „A.T. Laurian” fapt ce l-a plasat, cu 89,4 puncte, printre primele colegii din ţară în atingerea obiectivelor educaţionale, fiind recompensată, astfel, munca elevilor, profesorilor şi managerilor acestui colegiu, din ultimii ani. De altfel, Laurianul a mai obţinut, în ultima perioadă, o serie de rezultate remarcabile, recunoscute la nivel naţional atât la concursuri şcolare cât şi prin acordarea unor titluri: Şcoală cu excelenţă educaţională,  Şcoală Europeană, Eco Şcoală etc.
Ierarhizarea şcolilor botoşănene poate fi consultată de către părinţi şi cei interesaţi pe site-ul Ministerului Educaţiei Naţionale, secţiunea Asigurarea Calităţii, pe www.laurian.ro  

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu