marți, 23 octombrie 2012

Club de literatură la Seminarul Teologic “Sf. Gheorghe” Botoşani

Pe data de 19 septembrie, o delegaţie de la Mitropolia Moldovei şi Bucovinei condusă de părintele arhimandrit  Hrisostom Rădăşanu, Consilier al Sectorului Învăţământ şi activităţi cu tineretul al Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei a poposit la Seminarul Teologic ,,Sf. Gheorghe” din Botoşani .Scopul vizitei a fost implementarea la nivelul Seminarului Teologic  Botoşani a unui proiect ambiţios prin care se urmăreşte dezvoltarea aptitudinilor de comunicare, redactare, lectură, muzică a elevilor seminarişti.
Proiectul a fost injţiat de Mitropolia Moldovei şi  Bucovinei, Sectorul Învăţământ în colaborare cu Fundaţia Varlaam Mitropolitul, Portalul Doxologia.ro, Centrul de Dezvoltare şi Inovare al Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, Seminariile Teologice Ortodoxe din Arhiepiscopia Iaşilor. Grupul Aleph este un for reprezentativ al proiectului care centralizează toate cluburile formate în seminariile teologice.
Părintele arhimandrit  Hrisostom Rădăşanu a motivat pentru început, semnificaţia numelui Aleph. Aleph, prima literă a alfabetului ebraic dezvoltă conotaţii mistice, ezoterice în mitologie, în tradiţia iudaică. Reprezentarea grafică a literei compusă dintr-o parte superioară,una inferioară şi o diagonală exprimă ideea de teandrie, de comunicare perpetuă a omului cu Dumnezeu. Orice creaţie presupune inspiraţie şi efort, inspiraţia fiind esenţa divină iar efortul aportul creatorului. Sloganul ,,Dă glas pasiunii tale” este un îndemn al cultivării talantului cu care am fost înzestraţi.
În prima etapă a proiectului, elevii Seminarului Teologic Botoşani alături de alţi colegi de la alte seminarii din Arhiepiscopia Iaşilor au participat la Şcoala de Vară,,Varlaam Mitropolitul” de la Miclăuşeni, în luna iulie, pentru a se forma prin cursurile şi atelierele de lucru – unde au experimentat lucrul în echipă, argumentarea şi dezbaterea unor opinii.
Domnul Cezar Dascălu  şi domnul Valentin Ţoc, trainerii proiectului  au explicat modul în care va funcţiona Clubul de Literatură  în cadrul Seminarului. Membrii clubului au obligativitatea de a se întâlni săptămânal într-o sală destinată unor astfel de activităţi. Şedinţele vor urmări, pentru început un model standard : fiecare membru va prezenta în aproximativ 5 minute un text citit (beletristică, poezie), după care se va aduce în dezbatere un subiect anunţat anterior împreună cu bibliogafia aferentă de către coordonatorii Aleph,de interes comun.
Activităţile desfăşurate vor fi comunicate săptămânal urmând să se realizeze, ulterior, un schimb de opinii între membrii tuturor seminariilor teologice la o dată stabilită.
În acest context, la Seminarul Teologic ,,Sf. Gheorghe” Botoşani s-au desfăşurat pe parcursul intervalului septembrie-octombrie câteva şedinţe ale Clubului de Literatură. Elevii au dovedit entuziasm şi preocupare atât pentru prezentarea lecturilor, a percepţiilor pe teme diferite formate prin lectură, cât şi pentru receptarea materialelor primite de la coordonator şi pentru dezbaterea acestora.
Astfel, la sfârşitul săptămânii trecute, tema propusă lecturii şi dezbaterii a fost Copilărie/tinereţe în Ortodoxie, o temă incitantă şi greu de epuizat într-un timp destul de limitat. La întrunire au participat 16 elevi din clase diferite de la cele două specializări. După ce au prezentat câteva lecturi pe această temă (atât cu caracter religios cât şi din literatura beletristică), a urmat audierea unui fragment din conferinţa susţinută de pr. Constantin Necula despre tinereţe şi Ortodoxie. Elevii au fost captivaţi de mesajul profund formativ al prelegerii, de tonul cald, apropiat, folosit de vorbitor , de exemplele preluate din realitatea cotidiană de faptul că au descoperit însăşi trăirea lor.
Ortodoxia reuneşte în momentul de faţă mulţi tineri spre deosebire de alte confesiuni : sunt mulţi elevi, studenţi care studiază Teologia, preoţi şi ierarhi tineri. Misiunea acestora este să apere şi să perpetueze valorile Ortodoxiei , principiile moralei creştin-ortodoxe. O conduită morală, o bună înţelegere a mesajului învăţăturii în spirit ortodox conduce spre transfigurare, spre răsturnarea vârstei biologice. Sunt bătrâni care au sufletul tânăr deoarece trăiesc în pace, bunătate, linişte după cum , din nefericire, sunt tineri împovăraţi de experienţele neplăcute ale vieţii care îi fac să se simtă apăsaţi, depăşiţi de griji nespecifice vârstei. Tinerii care fac excepţie sunt cei apăraţi de credinţă, credinţa rezultat al unei educaţii morale riguroase. Există acum , mai mult ca niciodată, un real pericol al indiferenţei faţă de formarea unor modele pentru viitor. Educaţia în familie îmbracă forme din ce în ce mai depărtate de modelul creştin-ortodox, fenomenul fiind determinat de distrugerea nucleului de bază -familia prin plecările la muncă în străinătate , divorţ , adoptarea aşa-numitei căsătorii de probă. Tinereţea unui popor se fundamentează pe trăire spirituală, pe libertatea adevăratei  cunoaşteri şi trăiri a lui Dumnezeu.  Copiii sunt viitorul familiei dar, mai ales viitorul unui popor, al Ortodoxiei , educaţia lor fiind prioritară într-o lume marcată profund de fenomenul abandonării credinţei, identităţii naţionale şi spirituale.
Începând cu luna martie, proiectul va permite realizarea unor parteneriate între Seminar şi celelalte licee interesate.
Implicarea elevilor, atitudinea de respect faţă de valorile Ortodoxiei ne determină să avem speranţa că, prin experienţa dobândită în cadrul acestui club, vor şti să facă faţă unor situaţii diferite, vor şti să motiveze, să apere principiile etice ale credinţei noastre şi, de ce nu, să creeze literatură creştină de bună calitate. (Profesor Corina Ţifrea)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu