miercuri, 15 decembrie 2010

Liceeni de ieri şi de azi, prin ochii unui profesor


(interviu cu profesorul Paul ungureanu, realizat de Emanuela Muraru, Liceul „Grigore Antipa” Botoşani)
E. M: Cum vedeţi relaţia profesor-elev?
P. U: Având o vechime de 35 de ani în învăţământul botoşănean şi formând numeroase generaţii de elevi, doresc să afirm că relaţia profesor-elev până în anul 1989 a fost rigidă, în sensul că s-a păstrat acea distanţă între elev şi profesor, în care elevii erau obligaţi să poarte uniformă şcolară, numărul matricol, să cânte imnul la începutul şi sfârşitul programului şcolar, să se achite de angajamentul economic, în sensul să predea la inceputul şi pe parcursul anului şcolar o cantitate de plante medicale, maculatură, sticle, borcane şi să participe la cele 2 săptămâni obligatorii de plactică agricolă.
După căderea regimului comunist, a dispărut uniforma şcolară şi acea rigiditate în relaţia profesor-elev. În şcoala noastră,datorită unei aşa-zise democraţii prost aplicată şi înţeleasă de către întreaga societate românească, a scăzut disciplina şcolară, având drept rezultat scăderea valorilor şi conceptelor morale. Reperele identitare şi morale oferite de istorie ca o sursă de coeziune socială şi naţională au devenit incomode pentru o mare parte din clasa politică. Elevul nu mai poate lega trecutul de prezent. Dezordinea morală, propaganda la televiziune şi pe internet duce de cele mai multe ori la frustrări personale, la tulburări de comportament, declanşând violenţa verbală şi fizică. Tehnologiile informatice au potenţialul eliminării a numeroase bariere de timp şi spaţiu, dar în acelaşi timp produc o alinare socială şi marginalizarea unor grupuri de oameni. Consumul de droguri, de plante etnobotanice, slaba supraveghere a copiilor de către părinţi, dezinteresul total sau parţial faţă de şcoală au ca urmare creşterea violenţei şcolare şi a procesului de deculturalizare, de abrutizare spirituală. Cultura adevărată este înlocuită cu cultura străzii.
E. M.: Prin ce se deosebesc elevii din primele promoţii ale dumneavoastră de cei de astăzi?
P. U.: În prezent elevii sunt mai deschişi la dialog, abordează o multitudine de teme, vin cu multe argumente personale, au mai multe drepturi, printre care cel de a fi apărat de Avocatul Elevului.
E. M.: Ce aţi schimba la generaţia de astăzi?
P. U.: Doresc să fie conştienţi că sunt schimbul de mâine al societăţii româneşti, să fie mai responsabili în procesul instructiv-educativ, să-şi dozeze cât mai bine timpul liber cu activităţi serioase, să se întoarcă spre lectură, muzee şi biblioteci. Să nu imite eroii negativi din scenele de groază sau violenţă difuzate pe diverse televiziuni sau pe internet. Internetul este bun, dar oferă în general modele de consum, lipsite de substanţă şi de  durată în timp.
E. M:Vă mulţumesc!

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu